praktijk
wp5be8f4d6.png
wp57ac1187.png
Praktijk Legionella bestrijding
Een afdoende methode is er voor te zorgen dat overal in de warmwaterleiding de watertemperatuur 60°C of hoger is tot aan het tappunt. Bij een te hoge concentratie van legionella zal binnen enkele minuten 90% van de bacterien dood gaan.
Is het handhaven van een temperatuur van boven de 60°C dan is een periodieke doorstroming een goede beheersmaatregel.

Zie de volgende tabel
wp3a859c79_0f.jpg
TEMPERATUUR

60°C
65°C
70°C
WEKELIJKSE SPOELTIJD

20 minuten
10 minuten
5 minuten
NAVERWARMINGSTIJD

10 minuten
1 minuut
10 seconden
In de koudwaterleiding dient de temperatuur niet hoger te worden dan 25°C en bij voorkeur onder de 20°C te blijven.

De Kelvin Curve draadloze sensoren bieden hierbij een goed hulpmiddel: de precieze watertemperaturen worden gemeten en de tijden hoelang de temperaturen aanwezig waren. Zie ook: Kelvin Curve Sensoren
Hiermee kan nu aan de wettelijke eisen van het Waterleidingbesluit voldaan worden.
Zie: www.wetten.nl/waterleidingwet
Periodiek schoonmaken van de installatie door erkende bedrijven zoals Aqua Assistance. Zie:  www.aquaassistance.nl
Ook is ontkalken noodzakelijk omdat kalkafzetting een goede ondergrond biedt voor biofilm.
wp44c54148.jpg
wp3226f39f_0f.jpg
Andere preventieve maatregelen zijn:
- injecteren met Chloor en Zilverionen in een zeer lage (ongevaarlijke) concentratie
- UV bestraling
- door een verwarmingslint in de leiding op te nemen
- door een combinatie van bovenstaande methoden


Indien er eenmaal een besmetting is geconstateerd zijn er verschillende methoden hier tegen maatregelen te nemen.

- afkoppelen van sterk besmette leidingen die geen functie meer hebben (dode leiding stukken)
- de koudwaterleiding isoleren waardoor deze niet te warm kan worden of verleggen.
- UV filters voor continue gebruik inbouwen in het leidingnet

Nuttige websites:
http://www.aquaassistance.nl
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=4201
http://www.zorgplicht-legionella.nl/content/

Zie ook  Onderzoek
Korthof  Elektronica, Fazantenkamp 408, 3607 XD  Maarssen. tel. 0346 555110 fax 0346 555409