´╗┐ Grondwater niveaumeting
wp5be8f4d6.png
wp9f33f653.png
Grondwater niveaumeting
De oorzaken van grondwaterproblemen in stedelijke gebieden kunnen verschillende oorzaken hebben:

-Hoge grondwaterstand
-Bouwkundige gebreken *
-De inrichting van de percelen *
-Slechte ventilatie *
-Kapotte/lekkende:
  Waterleiding *
 Rioolaansluiting *
 regenpijpen *

* De genoemde punten met een ster zijn per huis/kantoor verschillend.
wp362ee758_0f.jpg
Een goedkope nieuwe sensor van Korthof Elektronica kan nu bij/in elk huis geplaatst worden zodat precies de grondwater standen gemeten kunnen worden. Door vergelijking van de grondwaterstanden met percelen in de omgeving kan worden bepaald of de eigenaar van het perceel in actie moet komen of dat het meer de verantwoordelijkheid van de gemeente is om iets te gaan doen aan de riolering of aanpassing van het grondwaterpeil.

De nieuwe sensor werkt draadloos en uitvoerenden van de gemeenten of adviesbureau kunnen nu heel gemakkelijk door de straat rijden en met een laptop alle gegevens van alle sensoren binnenhalen.
Korthof  Elektronica, Fazantenkamp 408, 3607 XD  Maarssen. tel. 0346 555110 fax 0346 555409